La missió de l’Institut Infància i Adolescència és acompanyar l’administració aportant dades i coneixement (tant propi com d’altri) per tal d’orientar les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència. Per tal de donar-hi resposta, l’IIAB està fent un seguiment de les iniciatives de recerca de diferents grups d’investigació d’universitats catalanes i espanyoles amb l’objectiu de conèixer i analitzar com la Covid-19 i la seva gestió està impactant en les vides dels nens, nenes i adolescents.

A la seva web hi trobreu un recull de recerques i els seus principals resultats.

Totes les notícies