L’IERMB està interessat en incorporar:

-un/a tècnic/a superior per a donar suport en el desenvolupament d’estudis en l’àmbit de governança i polítiques públiques, concretament en governança territorial, la gestió pública, la planificació estratègica i l’anàlisi de les polítiques públiques locals i metropolitanes.

Trobareu tota la informació a la nostra seu Electrònica.