platges_castelldefels_AMBL’estudi l’Impacte socioeconòmic de les platges metropolitanes, elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) per encàrrec de l’AMB, mostra com les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona compleixen una funció social molt important. Ho demostra el fet que reben 10 milions de visites l’any i, a més, generen un important moviment econòmic als municipis on estan ubicades.

L’informe estima que l’estada dels usuaris i usuàries a la platja, del mes de maig al de setembre, deixa prop de 60 milions d’euros, en els establiments de restauració, comerç, serveis d’aparcament i transport i també en activitats d’oci, de forma indirecta, en els sectors que fan possibles totes aquestes activitats econòmiques.

Per l’Albert Gassull, director de l’Espai Públic de l’AMB, “l’estudi posa de manifest l’important actiu econòmic que representen, sumat a la resta de beneficis que les platges aporten a la societat i que milloren la salut i la qualitat de vida de les persones”. Per Elena Domene, cap de l’àrea de Sostenibilitat Urbana de l’IERMB i coautora de l’estudi, “l’informe evidència que és necessària una gestió integrada de les platges metropolitanes que permeti l’equilibri entre els diferents usos i els beneficis socials, ambientals i econòmics, que en són molts i cal preservar-los”.

10 milions de visites anuals 

Les platges metropolitanes reben un total de 10 milions de visites, al llarg de l’any. Sant Adrià, Badalona i Montgat (AMB Nord) i Gavà i Castelldefels (AMB Sud II) són les platges que tenen el nombre de visites més elevat, a l’estiu. Pel que fa a la densitat de les platges, les que tenen el nombre més elevat per unitat de superfície, són les del sud de la ciutat de Barcelona: La Barceloneta, Somorrostro, Sant Miquel i Sant Sebastià.

La majoria de visites de les platges metropolitanes són realitzades per residents d’algun municipi de l’AMB (89,5%), cosa que demostra la importància de les platges com a espais recreatius i d’esbarjo en aquest àmbit.

La proximitat de les platges és la raó principal per visitar-les, sobretot a les platges del sud de la ciutat de Barcelona. La qualitat ambiental de les platges és la següent

motivació més popular, sobretot a les platges de Montgat, Badalona i Sant Adrià de Besòs (AMB Nord) (27,4%). A les platges al sud de Barcelona destaca també la motivació del lleure/relaxament, possiblement relacionat amb la seva baixa densificació.

Nombre total de visites. Setmana tipus del mes de juliol, 2020

visites_platges_AMB_IERMB

60 milions d’euros d’activitat econòmica generada

activitat_economica_platges_IERMBDels prop de 60 milions d’euros d’activitat econòmica generada, durant la temporada de maig a setembre, el sector que obté un impacte més elevat és el de l’alimentació (restaurants, quioscs de platja, supermercats…): més de 35 milions d’euros, un 60% del total. El segueix el comerç al detall, amb un impacte sobre l’activitat econòmica de prop de 16 milions d’euros. Els altres dos sectors beneficiats per les visites a les platges són el del transport públic i zones d’aparcament (amb un impacte de més de 5 milions d’euros i els serveis artístics i culturals (espectacles, biblioteques, museus…) amb uns ingressos de més de 3 milions d’euros.

De l’impacte econòmic total, el 65% correspon a la despesa que fan els usuaris en els serveis associats a les platges i el 34% restant, és l’efecte indirecte sobre d’altres serveis que fan possibles aquestes activitats (principalment proveïdors, lloguers i  serveis financers, etc.).

I si ho mirem, des del punt de vista de la despesa per usuari/ària, s’estima que la despesa mitjana és d’uns 4,9 euros per visita. Les platges de Viladecans i el Prat de Llobregat (AMB Sud I) són les que registren una despesa més baixa per persona, en tots els conceptes excepte en aparcament.

La despesa més important segons les platges:

  • Sant Adrià, Badalona i Montgat (AMB Nord): aparcament
  • Les de la part nord de la ciutat de Barcelona: activitats d’oci o culturals
  • Les del sud de la ciutat de Barcelona: productes d’ús a la platja i d’altres productes
  • Viladecans i El Prat: (AMB Sud I): aparcament
  • Gavà i Castelldefels: (AMB Sud II): activitats d’oci o culturals i aparcament

El càlcul de l’impacte econòmic s’ha realitzat, tenint en compte l’Enquesta sobre la despesa a les platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EDPAMB 2020), que s’ha realitzat expressament i, per primer cop, per poder dur a terme aquest estudi a totes les platges metropolitanes, inclosa Barcelona. També s’han utilitzat les dades de la Taula Input-Output (TIO) de Catalunya, elaborada per l’Idescat.

Valoració positiva de les platges metropolitanes

Un altre dels objectius de l’estudi Impacte socioeconòmic de les platges metropolitanes és establir la valoració que en fan els usuaris i usuàries i ho fa calculant el valor econòmic que donen a cada platja. Aquest càlcul es fa amb el mètode del cost del viatge, és a dir, analitzant la despesa que fan els usuaris/es per arribar-hi, i el nombre total de visites que reben les platges. El valor d’ús total de les platges que en fa la població és de 121,7 milions d’euros anuals (sense tenir en compte la ciutat de Barcelona, que es tindrà en compte en futures edicions). I si ho mirem per visita, és de 27 euros de mitjana.

Si al valor d’ús se li suma el nombre de visitants, els municipis amb les platges millor valorades són Gavà i Castelldefels (AMB Sud II) i Badalona (AMB Nord). Són platges amb molts serveis i molt ben connectades per carretera i en transport públic.

valor_us_platges_AMB_IERMB

Font: IERMB a partir d’ESUP-AMB 2018

Efecte de la COVID-19 sobre la freqüentació i la despesa

Durant el juliol del 2020, es va produir un augment d’usuaris i usuàries, però d’un perfil que visita les platges menys sovint, segurament d’altres municipis que no són els de la platja. Això va passar sobretot a les platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona.

La major part de les persones que van visitar les platges metropolitanes, durant la temporada d’estiu 2020, (72,8%) diuen que han fet la mateixa despesa que un dia semblant de l’any anterior. Un 25% explica que ha gastat menys (0,5 €/persona).

Totes les notícies