L’objectiu d’aquest nou monogràfic és doble. Oferir, d’una banda, evidències i anàlisis entorn del fenomen de la vulnerabilitat urbana i les seves dinàmiques evolutives recents. I proporcionar, d’altra banda, un conjunt de treballs i reflexions sobre les polítiques de millora de barris, la seva configuració i els seus reptes de present i de futur. El volum està format per dotze articles, escrits per persones referents en les diferents temàtiques que es tracten i es poden agrupar en tres eixos:

  • l’estudi de la vulnerabilitat urbana
  • l’anàlisi i les reflexions sobre algunes de les polítiques d’intervenció en barris desafavorits més rellevants que s’han dut a terme en el context espanyol
  • l’experiència des del terreny en la implementació d’aquests tipus de programes a barris de Barcelona i la seva àrea metropolitana

Pròximament, està previst realitzar un acte de presentació d’aquest nou número de “Papers”.

En aquest enllaç us podeu descarregar la revista sencera o article per article.

 

Totes les notícies