El dia 29 d’octubre s’ha posat en marxa treball de camp de l’Enquesta sobre relacions veïnals i convivència als barris (ECAMB) 2020.

L’objectiu principal de l’ECAMB és recollir informació sobre les relacions de convivència i els conflictes que es donen a les escales i comunitats de veïns i als barris de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com detectar i caracteritzar processos de discriminació. Aquestes informacions han de permetre a les administracions públiques dissenyar polítiques i actuacions que millorin la convivència a les nostres ciutats.

En aquesta edició s’amplia la mostra de Barcelona per tal que es puguin obtenir dades pels 10 districtes de la ciutat, i s’amplia el mòdul de discriminació del qüestionari.

Els organismes responsables de l’enquesta són l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Totes les notícies