Joan Marull, cap de l’àrea d’ecologia i Territori de l’IERMB, és coautor del capítol “Where do we come from?. Cultural heritage in forest and forests management”. El capítol forma part del llibre “How to balance forestry and biodiversity conservation. A view across Europe” publicat per European Forest Institute (EFI); Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL).

Els boscos tenen una gran importància, sobretot com a part integral dels sistemes complexos d’usos del sòl que configuren el paisatge cultural europeu. La transició forestal, és a dir, el canvi més recent del declivi a l’expansió forestal, s’ha produït en diferents moments de tota Europa. Amb el pas del temps, les demandes de la societat han canviat i s’han diversificat, passant de productes forestals al conjunt de serveis ecosistèmics avui demandats. Els canvis corresponents en l’estructura i composició del bosc es van reflectir en canvis en les característiques ecològiques, inclosa la biodiversitat. En aquest capítol il·lustrem, en una sèrie de sis casos d’estudi de diferents parts d’Europa, com segles d’ús i gestió forestal han deixat empremta en els ecosistemes forestals, i com la interrelació a llarg termini entre societats i els seus boscos proporcionen valuosos antecedents per a una gestió forestal sostenible.

Podeu accedir al capitol del llibre en el següent enllaç.

Totes les notícies