Andreu Termes, investigador de l’Àrea de Governança de l’IERMB, és l’autor de l’informe publicat amb el títol “La Formació Professional a Barcelona: gènere, trajectòries i inserció laboral”.

En aquest informe es presenten els objectius, el marc teòric, la metodologia i els resultats del projecte La Formació Professional (FP) a Barcelona: gènere, trajectòries i inserció laboral. A partir de l’aproximació teòrica de l’exclusió educativa, i utilitzant com a conceptes clau la reproducció del gènere al sistema educatiu, la vinculació escolar i l’estratificació entre vies acadèmiques i professionals, el projecte, a partir d’ una metodologia mixta, ha dut a terme un extens treball de camp que ha combinat tècniques i fonts quantitatives amb qualitatives (especialment, 68 entrevistes a alumnat de FP en itineraris no normatius en clau de gènere).

Podeu accedir a l’informe i un resum executiu en el següent enllaç.

Totes les notícies