EHEM-IERMB-22Conèixer en profunditat els hàbits d’ús de l’energia a les llars de l’àrea metropolitana de Barcelona i els factors que els condicionen per promoure canvis d’hàbits. Aquest és l’objectiu de l’Enquesta sobre els Hàbits Energètics a les llars Metropolitanes (EHEM 2022) que vol afavorir la transició energètica sostenible, baixa en carboni i justa. L’enquesta l’elabora l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Predisposició al canvi d’hàbits, preocupació vers el canvi climàtic i vulnerabilitat energètica

L’enquesta indaga sobre la predisposició al canvi cap a hàbits més sostenibles i energies renovables, recollint les barreres i els factors facilitadors, així com en el coneixement i la valoració de les mesures i ajudes públiques per tal de guiar les polítiques climàtiques i energètiques metropolitanes. Així mateix, per assegurar que la transició energètica es faci d’una manera justa, l’enquesta recull les experiències i percepcions en relació a l’energia de les llars més vulnerables de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Per aconseguir-ho, s’ha plantejat una enquesta a 1.200 llars metropolitanes,  on se’ls pregunta sobre les característiques de la llar i els equipaments domèstics (sistema de climatització, il·luminació, aigua calenta sanitària), els hàbits d’estalvi i eficiència energètica, la seva preocupació vers el canvi climàtic i intenció de canvi cap a hàbits baixos en carboni i energies renovables, la despesa en energia, i la seva vulnerabilitat energètica.

L’enquesta EHEM, d’una durada aproximada de 15 minuts, es realitza entre el 25 de maig i el 23 de Juny de 2022 mitjançant la metodologia d’entrevista telefònica assistida per ordinador (CATI). La mostra s’ha seleccionat seguint una estratificació amb perfils sociodemogràfics (sexe i grup d’edat), tenint en compte la tipologia d’edifici (unifamiliars i blocs de pisos) i l’àmbit territorial (Barcelona, resta de la primera corona i segona corona metropolitana). Una vegada analitzats els resultats de l’enquesta EHEM, l’IERMB n’elaborarà un informe amb les principals conclusions.

Totes les notícies