Al llarg de 2019, l’àmbit d’Ecologia i Territori de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis agrupats en aquests dos blocs:

Ecologia del territori i espais oberts

D’aquest àmbit s’han publicat 4 estudis:

Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori

L’objectiu principal és i) el desplegament del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori. Els objectius específics per al 2019 seran col·laborar en els següents projectes: ii) Model sòcio-ecològic dels espais oberts; iii) Proposta d’ordenació dels espais oberts; i iv) Anàlisi de la gestió de prats florits. Papallones diürnes.

[Us podeu descarregar l’informe accedint al següent enllaç]

Model Sòcio-Ecològic dels Espais Oberts. Factors estratègics pel planejament del territori. Fase 2

Desenvolupar una eina d’avaluació socioecològica dels espais oberts, que sigui aplicable en el planejament urbanístic i territorial metropolità.

[Podeu accedir a dos Working papers  a través del següent enllaç]

Proposta d’ordenació dels espais oberts. PDU

En base als resultats obtinguts en el model metabòlic-territorial, l’objectiu del projecte consisteix en definir (a nivell tècnic) i consensuar (amb l’administració) els criteris i mètodes en que hauria de fonamentar-se una proposta d’ordenació dels espais oberts metropolitans integrada en el PDU, amb l’objecte de potenciar la funcionalitat de la infraestructura verda metropolitana i determinar de quina manera s’haurien de configurar àrees estratègiques pel planejament urbanístic i territorial.

[Podeu accedir a l’informe i a un Working paper a través del següent enllaç]

Biodiversitat en la xarxa de parcs i platges de l’àrea metropolitana de Barcelona. El cas de les papallones diürnes

La potenciació i manteniment de la biodiversitat en un ambient relativament artificial com és la xarxa de parcs i platges metropolitans precisa d’una gestió activa dels hàbitats, amb una intervenció decidida en favor de la restauració dels mateixos i de l’adopció de les anomenades solucions basades en la natura (Nature-Based Solutions; NBS).

En conseqüència, aquest és un projecte amb un objectiu doble: (i) avaluar els efectes de la gestió dels hàbitats sobre el manteniment i potenciació de la biodiversitat -prenent el cas de les papallones diürnes com a exemple- i (ii) desenvolupar l’embrió d’una xarxa ciutadana de seguiment de les papallones diürnes als parcs i platges metropolitans.

[En el següent enllaç podeu accedir a l’informe]

Xarxes de ciutats i economia ecològica

D’aquest àmbit s’ha publicat l’informe de:

Model econòmic-ecològic de xarxes de ciutats

Desenvolupament matemàtic i estadístic d’un autòmat cel·lular no estàndard per a simular la dinàmica espacio-temporal de sistemes urbans. Aplicació a les principals regions metropolitanes europees. Línia de treball integrada en l’estudi Model econòmic-ecològic de les xarxes de ciutats. Aplicació a l’àmbit metropolità.

[Us podeu descarregar l’informe accedint al següent enllaç]