Al llarg de 2019, l’àmbit de Mobilitat de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis:

Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) 2019-2024

El PMMU dibuixa un model de mobilitat metropolitana futura fonamentat en 4 pilars estratègics (mobilitat saludable, sostenible, eficient i equitativa) i els seus objectius estan alineats amb els establerts al Pla clima i energia 2030 de l’AMB, a l’Acord de París sobre canvi climàtic i als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

L’IERMB ha estat l’encarregat de redactar i coordinar els 4 documents bàsics de què consta el Pla: la Diagnosi; el Document inicial estratègic; la Proposta del Pla i l’Estudi ambiental estratègic. L’àrea de mobilitat de l’IERMB ha tingut també un paper actiu en la gestió del procés participatiu i en la construcció de la dimensió propositiva del Pla.

[Per descarregar els documents aneu a aquest enllaç]

 

Dades socioeconòmiques i de mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona, Informes trimestrals 2019

L’objectiu principal d’aquests estudis és oferir informació bàsica i homogènia sobre la mobilitat i la xarxa de transports a l’àrea metropolitana de Barcelona (o l’àmbit més proper del què es tinguin informació), juntament amb informació sobre les principals variables macroeconòmiques i socials.

[Per descarregar els informes trimestrals aneu a aquest enllaç]