Diferents iniciatives de recerca estan analitzant com la Covid-19 i la seva gestió, en especial com el confinament tant estricte de les primeres setmanes ha afectat i impactat en les vides dels nens, nenes i adolescents. Es tracta del que podríem anomenar “recerca social d’urgència”, iniciatives que s’han posat en marxa en molt poc temps, vistes les circumstàncies excepcionals i preveient les conseqüències que tenen i tindran en les vides i els drets en la infància i l’adolescència.

L’Institut Infància i Adolescència, en la seva missió d’acompanyar l’administració aportant dades i coneixement (tant propi com d’altri) que pugui orientar la presa de decisions que afecten a la infància, segueix amb atenció les recerques que es fan en aquest sentit per tal d’incorporar-ne els resultats i les conclusions més rellevants en els plantejaments dels projectes propis. Amb la voluntat de compartir aquest coneixement, i seguint els seus principis d’actuació, l’Institut Infància i Adolescència recull aquelles recerques identificades com a rellevants i les posa a disposició de tothom a través d’aquesta notícia al seu web.