El passat dia 11 de novembre de 2020 dintre de la jornada virtual “Experiències innovadores de participació dels infants”, Laia Pineda, directora de l’IIAB que està integrat a l’IERMB, va participar en el debat sobre administració públic i participació infantil. Emma Cortés, coordinadora de projectes de l’IIAB, va presentar l’Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents.

Podeu trobar més informació a la pàgina web de l’Insitut Infància i Adolescencia de Barcelona.