L’IERMB acaba de publicar “Repensar la metròpoli: noves claus per a un projecte col.lectiu [Anuari metropolità de Barcelona 2016]” que pren el relleu de la sèrie d’Anuaris Metropolitans que es venien publicant des de l’any 2011

La intenció d’aquesta publicació és oferir noves reflexions que són fruit de les recerques més recents dutes a terme al llarg de l’any 2016 pels equips de l’IERMB que han estat treballant en l’anàlisi de les dinàmiques urbanes, socioeconòmiques i ambientals que configuren la realitat metropolitana avui.

“Repensar la metròpoli” vol presentar i oferir a la comunitat els trets més estratègics i emergents de la nova agenda metropolitana de recerca. Ho fa per mitjà de dotze articles que dibuixen un itinerari per paisatges metropolitans diversos i alhora interconnectats.

En el següent enllaç us podeu descarregar la publicació:

Anuari Metropolità de Barcelona 2016