El dia 14 d’octubre ha tingut lloc una nova edició del Laboratori d’Idees “Seminaris del LET” del  curs 2019-20 a la seu de l’IERMB.

 

Els Seminaris del LET, vinculats al mòdul “El Sistema Metropolità: Ecologia i Territori” del Màster Metròpoli, consisteixen en una presentació de 30 minuts per part d’un ponent expert en el tema, i tot seguit d’una discussió de 30 minuts més. L’idioma de la presentació és preferiblement (però no només) l’anglès. Els seminaris es poden seguir presencialment o per Skype, tot confirmant l’assistència al següent correu electrònic: letbcn@uab.cat.

 

En aquesta ocasió ha estat a càrrec d’Ola Stedge, investigador post-doctoral que inicia una estada de recerca al LET en què aplicarà les metodologies d’anàlisi socioecològica integrada per a la planificació territorial proposades pel LET, en el marc del projecte europeu H2020 Integrated System Analysis of Urban Vegetation and Agriculture (URBAG). En aquest seminari, sota el títol de “The metropolitan food system quantified and georeferenced: The spatial opportunities for (peri-)urban food production and recycling of nutrients in the Oslo region”, hi ha presentat el seu cas d’estudi i els treballs enfocats a respondre la pregunta: quines són les oportunitats per a la producció d’aliments urbans i el reciclatge de nutrients dels diferents fluxos de residus de la regió metropolitana d’Oslo? Per a més informació, s’adjunta l’abstract de la sessió.

Trobareu tota la informació sobre el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona en aquest enllaç.

[Descarregeu document]