El passat dia 20 de novembre, l’equip de l’Institut Infància i Adolescència i Sergio Porcel, cap de l’àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB, es van reunir amb més de 60 representants polítics i tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, en una jornada convocada per la Tinença d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, amb l’objectiu d’alinear esforços en la lluita contra la pobresa i les desigualtats en la infància.

Podeu trobar més informació a la notícia de la web de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.