El  passat dia 10 de març, Sergio Porcel, cap d’àrea de cohesió social i urbana, va participar en el Seminari “Metropolitan challenges in the post 2020 European Union”.

Aquest seminari, organitzat pel Programa de Ciutats Globals del CIDOB amb el suport de l’AMB, tenia com a principal objectiu reflexionar sobre les aportacions de les metròpolis europees, els propers anys, en relació a la governança climàtica i a la reducció de les desigualtats.

El seminari es va realitzar a la Sala Jordi Maragall, CIDOB. Elisabets 12, 08001 Barcelona.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.