Persistència, concentració i complexitat són els trets que defineixen la vulnerabilitat urbana a Barcelona. Així ho evidencia la darrera anàlisi sobre aquesta qüestió realitzada amb el nou Índex de Vulnerabilitat Urbana dissenyat per l’IERMB. Com podem lluitar contra la desigualtat urbana? Quines són les accions que estan funcionant i quines tenen encara marge de millora? Com ha de ser la política pública orientada a transformar la realitat de les àrees urbanes desafavorides?

En l’actual context de pandèmia, que ha fet encara més tangible la desigualtat urbana, volem aportar elements que ajudin a comprendre millor el fenomen de la vulnerabilitat urbana i a continuar reflexionant sobre com millorar les polítiques per abordar-lo. A més, la posada en marxa de la segona fase del Pla de Barris de Barcelona (2021-2024) fa més oportú que mai aquest debat. Per aquests motius, doncs, et convidem a participar el pròxim 3 de març, en la jornada online Vulnerabilitat urbana i polítiques de barris, en què es presenta la revista Papers 63 i en la qual ja et pots inscriure.

Polítiques urbanes en barris desafavorits  

Després dècades d’experiència en la lluita contra la pobresa urbana, hi ha algunes certeses sobre les mesures que s’han impulsat, però també un enriquidor debat sobre la seva efectivitat. D’entre les certeses, la idoneïtat que presenten les intervencions integrades que incideixen sobre diverses dimensions com el desenvolupament econòmic, la rehabilitació de l’espai públic, la formació, la salut… També és remarca la necessitat d’actuar de forma supramunicipal i el repte més gran ara per ara: les polítiques de millora de barris han de ser estructurals i estables per ser efectives.

Nou índex de vulnerabilitat urbana

Durant la jornada, també es presentarà la darrera anàlisi sobre la vulnerabilitat urbana de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’estudi s’ha realitzat amb un nou índex de vulnerabilitat urbana, dissenyat per l’àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB. A partir d’un conjunt d’innovacions metodològiques, el nou índex permet comparar la situació, en diversos moments temporals. La incorporació d’indicadors de diversa procedència, fonamentalment d’origen administratiu, a més, permet augmentar la periodicitat de les anàlisis. Els resultats obtinguts constaten tres característiques que defineixen el fenomen: la persistència en els espais urbans, la concentració territorial i la complexitat i diversitat de les formes en què es presenta.

Programa de la jornada

Vulnerabilitat urbana i polítiques de barris presentarà per al seu debat diversos temes del monogràfic de Papers 63.

17: 00 hores –  Presentació: Ricard Gomà, director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

17:10 hores – Un Pla de barris metropolità a Barcelona? Jordi Martí, vicepresident de Planificació Estratègia de l’AMB i regidor de Presidència i Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona

17:25 hores –  La vulnerabilitat urbana a la metròpoli de Barcelona. Sergio Porcel, cap de l’àrea de cohesió social i urbana de l’IERMB

17:40 hores –  Transformar la ciutat amb la ciutadania: el Pla de Barris de Barcelona. Helena Cruz, Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB

17:55 hores –  Una experiència de reivindicació/reconstrucció d’un barri: el barri de Sant Cosme. Carme Pasalamar, coordinadora del Programa de Convivència i Civisme i del Servei de Mediació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

18:10 hores –  Torn de preguntes

18:20 hores –  Cloenda

Totes les notícies