L’investigador de l’Àrea de Mobilitat de l’IERMB, Xavi Bach, realitzarà el seu doctorat industrial a l’IERMB. Serà el primer aspirant a doctor industrial del Departament de Geografia de la UAB. La seva recerca tindrà com a principal objectiu estudiar la micromobilitat a Barcelona.

L’objectiu del Pla de Doctorats Industrials és contribuir a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o institució en què el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d’una tesi doctoral. Els doctors industrials actuen així com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca.

Trobareu tota la informació sobre els doctorats industrials la pàgina web de la Secretaria d’Universitats i Recerca.