El dia 20 de juliol es posarà en marxa treball de camp de Enquesta sobre la despesa a les Platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (edició 2020), que finalitzarà el 2 d’agost.

Posada en marxa del treball de camp de l’Enquesta sobre la Despesa a les Platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EDPAMB) 2020

Preparant l’edició de 2020 de Dades Clau, on es posarà el focus en l’impacte de la Covid-19 en la vida de la infància i l’adolescència a la ciutat.

El Dades Clau 2020 es focalitzarà en l’impacte de la COVID-19 en la infància i l’adolescència

La missió de l’Institut Infància i Adolescència és acompanyar l’administració aportant dades i coneixement (tant propi com d’altri) per tal d’orientar les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència.

Noves recerques i nous resultats en el recull de recerques socials d’urgència sobre com la Covid-19 està impactant en la infància

El número 26 de la revista “Barcelona Societat” ha publicat l’article d’Albert Sales de l’IERMB sobre les conseqüències del COVID-19 en el sensellarisme.

Artícle d’Albert Sales “El sensellarisme s’agreuja amb la Covid-19. Mesures d’emergència i perspectives de futur”

SOLIVID és un projecte col·lectiu per a la construcció d’un Mapa Col·laboratiu d’Iniciatives Solidàries i d’un Banc de Recursos Online impulsat conjuntament per l’IGOP, l’IERMB i el Grup de Recerca Energia, Territori i Societat.

Es consolida SOLIVID, un projecte sobre iniciatives solidaries en la crisi del COVID-19

Cristina Sobrino, de l’IERMB, va moderar la primera sessió el dia 2 de juliol sobre “Valoració dels instruments de control de la crisi sanitària“, de 16 a 17:30h.

Cristina Sobrino va participar al cicle de trobades virtuals sobre “La seguridad urbana tras el Covid-19: aprendizajes y desafíos para el mundo local”

Les metodologies del LET s’utilitzen per primer cop en un context àrid com l’Iran i estableixen que els cultius de regadiu impliquen un empobriment dels processos ecològics

Article de Maryam Yousefi, Asef Darvishi, Roc Padró i Joan Marull a Science of the Total Environment

L’Institut Infància i Adolescència, de l’IERMB, han publicat una eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents

Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents

L’Institut Infància i Adolescència, part de l’IERMB, ha publicat l’Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents

Compartim coneixement: Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha enviat als seus subscriptors el butlletí electrònic “Finestra a l’IERMB. Conèixer per transformar” corresponent a l’any 2020.

Publicat el butlletí electrònic de l’AMB “Finestra a l’IERMB. Conèixer per transformar”

Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB va elaborar durant l’any 2019 els informes sobre població jove i dones i que acaben de ser publicats.

Ja disponibles informes 2019 de l’Ajuntament de Barcelona sobre població jove i dones

L’equip de l’Àrea de Mobilitat de l’IERMB reflexiona sobre algunes qüestions sorgides durant la COVID-19.

Breu sobre oportunitats i canvis en la mobilitat vinculats amb la COVID-19

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí