El preu de l’habitatge de lloguer a Barcelona se situa en el preu més baix des del gener del 2019

L’O-HB publica el laboratori d’oferta i demanda de lloguer dels habitatges de Barcelona, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana

Butlletí electrònic de l’IERMB número 20

Ha estat enviat als subscriptors el vintè número del butlletí electrònic de l’IERMB corresponent als mesos de novembre i desembre de 2020.

Publicada la monografia “Geopolítica y Comercio en tiempos de cambio. Una mirada desde Barcelona”

Publicada una contribució de Joan Trullén (Universitat Autònoma de Barcelona) i Vittorio Galletto (cap de l’àrea d’economia regional i urbana de l’IERMB) a la monografia “Geopolítica y Comercio en tiempos de cambio. Una mirada desde Barcelona”.

Jornada “Transformem els patis escolars: més naturalitzats, coeducatius i comunitaris”

L’Institut Infància i Adolescència participa en la jornada convocada per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de l’Educació de Barcelona.

Publicat un nou Working Paper d’Economia amb el títol “Impacte de la crisi de la covid-19 en el mercat de treball metropolità de Barcelona”

Working Paper d’Economia, elaborat pel professor Joan Trullen (UAB), Vittorio Galletto, Marc Figuls i Sandra Aguilera, de l’Àrea d’Economia Urbana i Regional de l’IERMB.

Publicat l’informe “Una aproximació als efectes socioeconòmics de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona”

L’informe recull els primers resultats de les estimacions sobre desigualtat social i pobresa per l’any 2020 que ha realitzat l’Àrea de cohesió social i urbana de l’IERMB.

L’IIAB fa aportacions al Repositori d’Ivàlua sobre avaluacions de polítiques públiques

L’Institut Infància i Adolescència, que forma part de l’IERMB, ha dut a terme algunes avaluacions sobre polítiques públiques impulsades per l’Ajuntament de Barcelona per la garantia dels drets dels infants.

Publicat l’Informe “Covid-19 i infància a Barcelona: impactes en els drets de la infància i l’adolescència i respostes municipals” (IIAB)

L’Institut Infància i Adolescència, que forma part de l’IERMB,  va donar suport a la jornada “Pobresa i desigualtats en la infància a Barcelona”.

Vittorio Galletto participa al Workshop “Towards a Fast Economic Recovery? How Large Metropolis and its Municipalities can Mitigate the Socio-Economic Impact of Covid-19”

El cap de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana de l’IERMB, va ser un dels ponents de la taula rodona “Com pot ser la recuperació econòmica a les grans àrees urbanes?”.

Publicat l’informe complet de l’estudi “Resiliència municipal davant la crisi de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona”

L’estudi recull i analitza les actuacions publicades dels 36 municipis que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona durant el primer estat d’alarma per la covid-19. També inclou l’anàlisi de les accions de l’AMB i el seu suport als municipis metropolitans.

SCOREwater, cas d’estudi de Barcelona: Desplegament de l’estació de mostreig del Poblenou

L’Àrea de Sostenibilitat Urbana, participa en el desplegament del cas d’estudi de Barcelona del projecte europeu SCOREwater.

Els infants volen més temps lliure i més llibertat per decidir en què invertir-lo (Artícle d’Elisa Stinus al Diari de l’Educació)

L’IIAB publica 3 articles en tres articles: a l’Ara Criatures, el Diari de l’Educació i el Diario.es

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí