TÈCNIC/A SUPERIOR EN RECERCA, ESPECIALITAT EN CIÈNCIES SOCIALS

Estat: Adjudicació de la plaça
Codi: 8/2017
Descripció de la oferta: Realitzar les activitats necessàries per dur a terme recerca aplicada en l’àmbit de les ciències
socials, d'acord amb les línies de treball establertes pel projecte europeu B-Mincome, i sota la
supervisió del Cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB
Data publicació: 23/06/2017
Data termini presentació currículums: 3 de juliol de 2017, a les 14 hores


CONCURS PÚBLIC TÈCNIC-A SUPERIOR RECERCA
08_2017 VALORACIÓ MÈRITS CURRICULARS
8_2017 VALORACIÓ FASE ENTREVISTA
RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ


Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí