Política de privacitat

Drets de propietat intel·lectual

Tots els continguts del website, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, animacions, o qualsevol altre element del seu disseny o estructura són propietat exclusiva del consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), societat titular de la pàgina web amb CIF P0800013E. Dades de contacte: Campus de Bellaterra, 08193 Cerdanyola del Vallès. Qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzematge total o parcial, ha de realitzar-se amb el consentiment previ dels responsables del consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

 

Condicions d’ús – Accés

L’accés als continguts del website es divideixen en dos perfils en funció del tipus de continguts consultables i de la restricció en la seva consulta:
-Accés Públic Tots els usuaris poden visitar les secciones públiques del website, sense cap tipus de restricció ni necessitat d’identificació prèvia.
-Accés Restringit L’accés a algunes àrees de la pàgina web està reservat als membres de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Per consultar aquestes àrees és necessària la introducció d’un nom d’usuari i una contrasenya.

 

Tractament de les dades de caràcter personal

Les dades personals vinculades a aquesta web respecten les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. Les dades de caràcter personal recollides a l’àrea de Contacte del website seran guardades per IERMB, que adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva pèrdua i tractament o accés no autoritzats. Aquestes dades no s’inclouran en cap fitxer de dades de caràcter personal i seran utilitzades únicament per a respondre a les sol·licituds d’informació rebudes a través de les adreces de correu electrònic.

 

Enllaços

La pàgina web pot contenir enllaços hipertextuals a altres pàgines web gestionades per tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és informar als usuaris d’altres fonts d’informació existents a la xarxa que puguin ser-los d’interès. IERMB no es fa en cap cas responsable de la informació referenciada en aquests enllaços.

 

Disponibilitat i Accessibilitat al web site

El consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona no garanteix en cap cas la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels serveis, que poden patir interrupcions per causes alienes a l’entitat.