A través del Portal de Transparència, l’IERMB posa a la disposició dels usuaris/es la seva activitat pública en exercici de les seves competències. L’accés a aquesta informació ha de permetre a la ciutadania conèixer millor la institució, les seves funcions i els seus programes d’actuació.

La informació que trobareu en el Portal de Transparència està agrupat per temes i recull les obligacions que estableix el Títol II. De la transparència de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

Informació institucional i organitzativa

Descripció de l’organització

Polítiques de RRHH:

Ofertes de treball

Subvencions i ajuts atorgats

L’IERMB, per la classe d’institució que és, no dona cap mena de subvenció o ajut.

Contractació pública

En aquesta secció podreu consultar la relació de contractes públics i licitacions realitzats per l’IERMB durant els anys 2016/2017/2018. També s’hi publiquen llistes detallades dels contractes menors, que són aquells que la normativa contractual (atenent la qualificació del contracte, la seva durada i el seu import) permet adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per dur a terme la prestació, i els enllaços cap al perfil del contractant i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, on es publiquen les seves licitacions, adjudicacions i formalitzacions amb detall.

Cal remarcar que l’Institut va passar a comptabilitat pública periòdicament a partir del 1/01/2015, amb la qual cosa, l’històric remunta únicament a partir de l’any 2016.

Accés a la informació pública

Notícies

El dia 24 d’octubre el director de l’IERMB, Ricard Gomà, participarà en el cicle de conferències de tancament del II Pla Estratègic de Granollers.

Ricard Gomà al Cicle de conferències de tancament del II Pla Estratègic de Granollers

La investigadora de l’àrea de mobilitat de l’IERMB, Núria Pérez, ha assistit a la XIX ena Conferència Walk21 que s’ha celebrat a Bogotá del 15 al 19 d’octubre.

Núria Pérez a la XIXena Conferència Walk21 de Bogotá

El dia 10 d’octubre s’ha posat en marxa el treball de camp de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2018 (EMEF 2018).

Posada en marxa del treball de camp de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) 2018

Els dies 22-23 octubre tindran lloc les Jornades “La metròpoli propera” a La Farinera del Clot organitzades per la Regidoria de Participació i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport tècnic de l’IERMB.

Jornades “La metròpoli propera”

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí