Accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública, disponible per a qualsevol ciutadà a partir del 16 anys, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

La sol·licitud la podreu presentar tant, a través del formulari de l’Agència de transparència de l’AMB, com a través del formulari propi del Institut, que trobareu al final de cada pàgina de la nostra web i dins del portal de transparència,  o directament a través del correu electrònic iermb@uab.cat.

Les dades necessàries per poder tramitar la sol·licitud la vostra identitat, la informació sol·licitada i una adreça de contacte, preferiblement electrònica.

Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d’accés a la informació pública, si exposeu els motius pot ajudar a donar un millor servei i una resposta més complerta i acurada.

Només es denegarà l’accés a la informació si cal aplicar algun dels límits o restriccions regulats per la llei de transparència, és a dir, quan el coneixement o la divulgació de la informació comporta perjudicis a menors d’edat, la intimitat, el secret profesional i els drets de propietat Intel.lectual, la seguretat pública, etc.

Aquesta información es gratuïta, si les dades existeixen en format electrònic o si són consultades en el lloc on es troben dipositades. L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l’operació. En aquests casos, el servei responsable de resoldre les sol.licitud us informarà prèviament del cost aproximat i la forma de pagament.

Aquesta informació es podrà demanar i/o consultar qualsevol dia de l’any i el termini de resposta serà com a màxim d’un mes des de la recepció de la sol.licitud.

Per més informació consulteu la normativa aplicable.

http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf

Accés a la informació pública des de l’Agència de Transparència de l’AMB:

http://transparencia.amb.cat/web/finestres-de-transparencia/dret-d-acces

Notícies

La revista electrònica Scripta Nova, editada per la universitat de Barcelona, ha publicat en el seu número 607 (1 de febrer de 2019) un article de cap de l’Àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB, Marc Martí.

Article de Marc Martí a la Revista Scripta Nova

El dia 19 de març, Marta Murrià, cap de l’Àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l’IERMB, participarà a la Jornada “Criminologia i Policing”, organitzada per la Universitat de Barcelona i el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Marta Murrià a la Jornada “Criminologia i Policing” a la Universitat de Barcelona

El dia 18 de març tindrà lloc una nova edició del Laboratori d’Idees “Seminaris del LET” (curs 2018-19) a la seu de l’IERMB.

Seminari del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona

Ja estan disponibles els estudis de l’àmbit de Desenvolupament Urbà Sostenible realitzats en el marc del contracte programa AMB-IERMB durant l’any 2018.

Recerca en Desenvolupament Urbà Sostenible el 2018

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí