Accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública, disponible per a qualsevol ciutadà a partir del 16 anys, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

La sol·licitud la podreu presentar tant, a través del formulari de l’Agència de transparència de l’AMB, com a través del formulari propi del Institut, que trobareu al final de cada pàgina de la nostra web i dins del portal de transparència,  o directament a través del correu electrònic iermb@uab.cat.

Les dades necessàries per poder tramitar la sol·licitud la vostra identitat, la informació sol·licitada i una adreça de contacte, preferiblement electrònica.

Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d’accés a la informació pública, si exposeu els motius pot ajudar a donar un millor servei i una resposta més complerta i acurada.

Només es denegarà l’accés a la informació si cal aplicar algun dels límits o restriccions regulats per la llei de transparència, és a dir, quan el coneixement o la divulgació de la informació comporta perjudicis a menors d’edat, la intimitat, el secret profesional i els drets de propietat Intel.lectual, la seguretat pública, etc.

Aquesta información es gratuïta, si les dades existeixen en format electrònic o si són consultades en el lloc on es troben dipositades. L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l’operació. En aquests casos, el servei responsable de resoldre les sol.licitud us informarà prèviament del cost aproximat i la forma de pagament.

Aquesta informació es podrà demanar i/o consultar qualsevol dia de l’any i el termini de resposta serà com a màxim d’un mes des de la recepció de la sol.licitud.

Per més informació consulteu la normativa aplicable.

http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf

Accés a la informació pública des de l’Agència de Transparència de l’AMB:

http://transparencia.amb.cat/web/finestres-de-transparencia/dret-d-acces

Notícies

El IV Simposi d’Investigació Criminològica “Reptes de la seguretat ciutadana en l’àmbit local” es celebrà els 27 i 28 de Juny a Granada

Marta Murrià i Cristina Sobrino participaran a la IV Simposi d’Investigació Criminològica

Ja està disponible el trenta-unè butlletí de novetats del Centre de Documentació de l’IERMB corresponent al període abril-juny de 2019.

Butlletí de novetats del Centre de Documentació

El dia 29 de juny, l’investigador de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB, Roc Padró, participarà en la Conferència Internacional sobre Materialisme Històric que tindrà lloc a Barcelona.

Roc Padró a la Conferència Internacional sobre Materialisme Històric a Barcelona

El dia 27 de juny, el cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB, Sergio Porcel, participarà en el seminari internacional “Metropolitan policies and indicators of social cohesion” que se celebrarà a Barcelona.

Sergio Porcel al seminari internacional Metropolitan policies and indicators of social cohesion

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí