Contractació pública

En aquesta secció podreu consultar la relació de procediments de licitació i contractes públics realitzats per l’IERMB durant els anys 2016/2017/2018. També s’hi publiquen llistes detallades dels contractes menors, que són aquells que la normativa contractual (atenent la qualificació del contracte, la seva durada i el seu import) permet adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per dur a terme la prestació, i els enllaços cap al perfil del contractant i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a on es publiquen les licitacions, adjudicacions i formalitzacions amb el detall requerit.

 • Relació de contractes (import superior a 15.000€, IVA exclòs), segons llei de contractació del 9/03/2018
  • 2019 (Última actualització: 04/06/2019)
  • 2018 (a partir del 9/03/2018)
 • Relació de contractes (import superior a 18.000€, IVA exclòs), segons legislació anterior
 • Relació de contractes menors (import de 4.132,23 € fins a 15.000 €, IVA exclòs), segons llei de contractació del 9/03/2018
  • 2019 (Última actualització: 04/06/2019)
  • 2018 (a partir del 9/03/2018)
 • Relació de contractes menors (import de fins a 18.000 €, IVA exclòs), segons legislació anterior
 • Relació de contractes menors d’import reduït (import de fins a 4.132,23 €, IVA exclòs)
  • 2019 (Última actualització: 04/06/2019)
Notícies

El IV Simposi d’Investigació Criminològica “Reptes de la seguretat ciutadana en l’àmbit local” es celebrà els 27 i 28 de Juny a Granada

Marta Murrià i Cristina Sobrino participaran a la IV Simposi d’Investigació Criminològica

Ja està disponible el trenta-unè butlletí de novetats del Centre de Documentació de l’IERMB corresponent al període abril-juny de 2019.

Butlletí de novetats del Centre de Documentació

El dia 29 de juny, l’investigador de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB, Roc Padró, participarà en la Conferència Internacional sobre Materialisme Històric que tindrà lloc a Barcelona.

Roc Padró a la Conferència Internacional sobre Materialisme Històric a Barcelona

El dia 27 de juny, el cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB, Sergio Porcel, participarà en el seminari internacional “Metropolitan policies and indicators of social cohesion” que se celebrarà a Barcelona.

Sergio Porcel al seminari internacional Metropolitan policies and indicators of social cohesion

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí