El sensellarisme: un repte més enllà de les polítiques locals - Diari Ara (2022)

NOVEMBRE 2022

Bruce Katz. Ciutats en xarxa i lideratge urbà enfront dels reptes globals – Barcelona Metròpolis (2022)

JULIOL 2022

La pobresa infantil, un problema de primer ordre - Social.Cat (2022)

ABRIL 2022

Vies diferents, itineraris desiguals: la divisió entre FP i Batxillerat – Agenda Pública. El País (2022)

MARÇ 2022

Oportunitats de la nova llei de protecció integral de la infància – Social.Cat (2022)

FEBRER 2022

Quantes persones sense llar hi ha a Espanya? - Revista Índex (2022)

GENER 2022

Com fer front a una emergència complexa? – Barcelona Metròpolis (2022)

GENER 2022

El paper del territori en la reactivació de l'economia. Uns apunts – Revista Econòmica de Catalunya (2021)

DESEMBRE 2021

Canvis i tendències en la percepció de la seguretat – Barcelona Metròpolis (2021)

JULIOL 2021

El estudio sobre la percepción de inseguridad en los barrios de Barcelona – PostC(2021)

ABRIL 2021

How to balance forestry and biodiversity conservation – A view across Europe (2020)

DESEMBRE 2020

El derecho a la ciudad (inclusiva) [Noticias Obreras, Núm. 1624, enero 2020]

GENER 2020

Nuevo municipalismo, movimientos urbanos e impactos políticos. [Desacatos, Núm. 61, 2019]

SETEMBRE 2019

Empowering cities and citizens within Emerging models of multilevel governance. [Ciência & Trópico, Núm. 43, 2019]

SETEMBRE 2019

Derechos sociales y derecho a la ciudad: Municipalismo, bienestar de proximidad y agenda urbana [VIII Informe FOESSA]

JUNY 2019

El projecte B-MINCOME. Innovació municipal en rendes mínimes garantides i polítiques socials actives [Revista Barcelona Societat, Núm. 23, Maig 2019]

MAIG 2019

I si pensem en una política de garantia de rendes per a la ciutat real? [Revista Barcelona Societat, Núm. 23, Maig 2019]

MAIG 2019

La pèrdua de sostenibilitat de l’agricultura industrial. El cas del Vallès (1956-2009). [Ponències Revista del Centre d’Estudis de Granollers, Núm. 23, 2019]

MAIG 2019

Mobilitat, un entramat complex. [Barcelona Metròpolis, Núm. 111, abril 2019]

ABRIL 2019

Per una societat més cohesionada. [Barcelona Metròpolis, Núm. 111, abril 2019]

ABRIL 2019

Del dret a la ciutat al dret a la metròpoli. [Barcelona Metròpolis, Núm. 111, abril 2019]

ABRIL 2019

Canvi d'època i de polítiques públiques a Catalunya

FEBRER 2019

La dimensió metropolitana de l’habitatge i la planificació de l’habitatge protegit [La Llei del dret a l´habitatge de Catalunya: deu anys de vigència. Balanç i futur]

DESEMBRE 2018

Movimientos sociales y derecho a la ciudad. Creadoras de democracia radical

DESEMBRE 2018

Políticas sociales y territorio: municipalismo y derecho a la ciudad. [Revista Cuestión Urbana, Núm. 4, desembre 2018]

DESEMBRE 2018

El estudio de la segregación urbana: estrategia metodológica [Barrios y Crisis]

NOVEMBRE 2018

Com construir la ciutat igualitària? [Monogràfic "Ciutats". Revista Dossier Crític]

NOVEMBRE 2018

La segregación urbana: marco teórico-conceptual y estado de la cuestión [Barrios y Crisis]

NOVEMBRE 2018

Delimitando y cartografiando la innovación social [Barrios y Crisis]

NOVEMBRE 2018

La innovación social en Cataluña: un análisis socioespacial [Barrios y Crisis]

NOVEMBRE 2018

El nuevo municipalismo: derecho a la ciudad y comunes urbanos [Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Núm. 20, novembre 2018]

NOVEMBRE 2018

Comparando los efectos y las respuestas a la crisis en áreas urbanas desfavorecidas [Barrios y Crisis]

NOVEMBRE 2018

Los estados de bienestar: construir ciudadanía social en el siglo XXI [Manual del estado del bienestar y las políticas sociolaborales]

OCTUBRE 2018

Prostitución callejera y Regulación jurídica española. Estado de la cuestión [InDret, 4.18]

OCTUBRE 2018

Pathways of Innovation: The I-District Effect Revisited [Agglomeration and Firm Performance]

AGOST 2018

Retos y fragilidades de la gobernanza metropolitana en la era de las metrópolis [Estado Abierto, Vol. 2, Núm. 2, 2018]

MAIG 2018

El règim de benestar a Catalunya: autogovern i polítiques socials [Política i govern a Catalunya. De la transició a l’actualitat]

MAIG 2018

The Energy–Landscape Integrated Analysis (ELIA) of Agroecosystems [Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems]

GENER 2018

Does Your Landscape Mirror What You Eat? A Long-Term Socio-metabólico Analysis of a Local Food System in Vallès County (Spain, 1860-1956-1999) [Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems]

GENER 2018

Food, Feed, Fuel, Fibre and Finance: Looking for Sustainability Halfway Between Traditional Organic and Industrialised Agriculture in the Czech Republic [Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems]

GENER 2018

Construyendo el municipalismo del bien común [Alternativas urbanas y sujetos de transformación]

NOVEMBRE 2017

Sinèrgies entre fluxos d'energia i de materials agraris, i l'estat ecològic del territori: l'exemple del Vallès (1860-1999). [Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris. Actes del X Congrès de la CCEPC (Manresa, 21 i 22 d'octubre de 2016)]

NOVEMBRE 2017

Crisis, ciclo inmobiliario y segregación urbana en la región metropolitana de Barcelona [Archivio di Studi Urbani e Regionali, núm 118, suppl. 2017]

MARÇ 2017

El impacto desigual de la crisis inmobiliaria en los barrios de Barcelona: un análisis a partir de los precios de las viviendas [Nuevos escenarios urbanos: nuevos conflictos y nuevas políticas]

GENER 2017

Inclusive growth and urban Strategies: the case of Barcelona [Cities and partnerships for sustainable urban development, 2015]

JULIOL 2015

Water as an Element of Urban Design: Drawing Lessons from Four European Case Studies [Sustainable Water Use and Management, 2015]

GENER 2015

Distritos industriales, innovación tecnológica y efecto I-distrito: ¿Una cuestión de volumen o de valor? [Investigaciones Regionales, núm. 30. Tardor 2014]

DESEMBRE 2014

L’estructura social juvenil a Catalunya: una anàlisi de la diversitat de la vulnerabilitat social entre els joves catalans [Revista Catalana de Sociologia, núm. 29. Desembre 2014]

DESEMBRE 2014

Transitant pel territori: desigualtats i efecte territorial en l’emancipació juvenil [Àmbits de Política i Societat, 25/03/2014]

MARÇ 2014

An insight on the unit of analysis in urban research [Handbook of Research Methods and Appications in Urban Economies, 2013]

DESEMBRE 2013

La crisis y la Barcelona metropolitana [El Periódico 15/06/2012]

JUNY 2012

Policentrisme i estructuració de l'espai: una revisió crítica des de la perspectiva dels programes d'investigació [ACE: architecture, city and environment, 18. Febrer 2012]

FEBRER 2012

El projecte Barcelona Ciutat del Coneixement i el 22@Barcelona [Revista econòmica de Catalunya. Núm. 64. Octubre 2011]

OCTUBRE 2011

La relevancia empírica de los distritos industriales marshallianos y los sistemas productivos locales manufactureros de gran empresa en España [Investigaciones Regionales. Núm. 19. Primavera 2011]

JUNY 2011

Competir desde las ciudades [Anuario sociolaboral de Cataluña 2010]

JUNY 2011

Competir des de les ciutats [Anuari sociolaboral de Catalunya 2010]

JUNY 2011

La B-30, carrer major d'una megaregió [Avui 27/03/2011]

MARÇ 2011

Motor de la recuperación [El País 20/02/2011]

FEBRER 2011

Aglomeracions industrials. Els entorns favorables per a la PIME [Mètode. Núm. 68. Hivern 2010/2011]

GENER 2011

La Catalunya futura [Avui 14/11/2010]

NOVEMBRE 2010

La Catalunya futura: bases economico-territorials del nou model de desenvolupament. Ampliant l'escala cap a la megaregió Barcelona-Lió [Revista econòmica de Catalunya. Núm. 62. Octubre 2010]

OCTUBRE 2010

La seguretat: una preocupació local [DB. Revista de la Diputació de Barcelona. Núm. 165. Agost-setembre 2010]

SETEMBRE 2010

L'economia rellevant [Avui 26/09/2010]

SETEMBRE 2010

Eficiència Territorial: la sinèrgia entre energia i paisatge [Medi Ambient Tecnologia i Cultura, núm 46. Juliol 2010]

JULIOL 2010

Catalunya necessita València i València a Catalunya [Nexe-Debats valencians. Núm. 6 i 7. Juny 2010]

JUNY 2010

El factor metropolità [Avui 13/06/2010]

JUNY 2010

Condicions de vida i hàbits de la població de Barcelona:una aproximació des de la perspectiva de gènere [Barcelona societat, número 17]

FEBRER 2010

El fet delictiu i la percepció del risc. [Barcelona metròpolis. Núm 73. Hivern 2010]

GENER 2010

Innovation and Industrial Districts: A First Approach to the Measurement and Determinants of the I-District Effect [REGIONAL STUDIES. Num. 43, novembre, 2009]

NOVEMBRE 2009

El futur dels polígons d'activitat a l'Anoia. [Informe territorial de la província de Barcelona, 2009]

OCTUBRE 2009

Joan Sardà i el canvi de model de 1959 [Avui 6/09/2009]

SETEMBRE 2009

Un salto en el tiempo [La Vanguardia 8/05/2008]

MAIG 2008

La gestió dels polígons: una escala necessàriament supramunicipal. [Informe territorial de la província de Barcelona, 2008]

MAIG 2008

Informe territorial de la província de Barcelona, 2008

MAIG 2008

Aeropuertos, movilidad y crecimiento económico [Anuario de la Movilidad, 2007]

FEBRER 2008

Sostenibilidad en el transporte metropolitano [Anuario de la Movilidad, 2007]

FEBRER 2008

La movilidad de los hogares: los motivos del cambio [La Vanguardia 13/01/2008]

GENER 2008

Implicaciones sociológicas en la construcción de una muestra estratificada [EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. Num. 14, juliol-desembre, 2007]

DESEMBRE 2007

Implicaciones sociológicas en la construcción de una muestra estratificada [EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. Num 14, julio-dicembre, 2007]

DESEMBRE 2007

Característiques de la demanda jove d'habitatge a la Regió Metropolitana de Barcelona [ACE: architecture, city and environment, 5]

OCTUBRE 2007

El desenvolupament estratègic de les Comarques Centrals [Informe territorial de la província de Barcelona, 2007]

MAIG 2007

Accés a una mobilitat i a una planificació territorial adequades [Estadístiques sota sospita: proposta de nous indicadors des de l'experiència femenina]

SETEMBRE 2006

Transport i accessibilitat [Urbanisme i gènere una visió necessària per a tothom]

JUNY 2006

Transporte y accesibilidad [Urbanismo y género. Una visión necesaria para todos]

JUNY 2006

La localització de l'activitat industrial a la província de Barcelona [Informe territorial de la província de Barcelona, 2006]

MAIG 2006

Una nueva cultura de la movilidad: la coordinación entre localización de actividades urbanas, infraestructuras y promoción del transporte público [Una nueva cultura del territorio]

ABRIL 2006

Aspectos territoriales de la movilidad [El derecho a la movilidad. Informe de Valladolid 2005]

DESEMBRE 2005

Mobilitat i gènere [Revista SAM, 13]

DESEMBRE 2005

Mobility and urban transport in metropolitan Barcelona [Ethnologia Europaea, 34:2]

ABRIL 2005

Modelo urbano, movilidad y exclusión laboral [Innovación tecnológica, servicios a les empresas y desarrollo territorial]

GENER 2005

Las infraestructuras: una apuesta imprescindible [Los límites del terrirorio. El País Valenciano en la encrucijada]

GENER 2005

El transporte en la articulación del tejido urbano [Revista de Occidente, 284]

GENER 2005

Model de mobilitat: infraestructures i transports [L'Estat del medi ambient a Catalunya]

GENER 2005

Les conditions de vie des immigrés africains et latino-américains de Barcelona [Revue Européene de Migrations Internationales, 12-1]

ABRIL 1996

5th Geography of Innovation Conference, Stavanger, 2020

GENER 2020

XLV Reunión de Estudios Regionales, Castelló, 2019

NOVEMBRE 2019

X Congrés del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), Madrid, 2019

SETEMBRE 2019

19th Annual Conference of the European Society of Criminology, Gant, 2019

SETEMBRE 2019

XII Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, Porto, 2019

SETEMBRE 2019

3rd World Congress of Environmental History, Florianópolis (Brasil), 2019

JULIOL 2019

XIII Congreso Español de Sociología, València, 2019

JULIOL 2019

10th IALE WORLD CONGRESS, Milà, 2019

JULIOL 2019

II International Workshop on Rethinking Clusters 2019, Pàdua, 2019

MAIG 2019

II Congrés Català de Pobresa Energètica, Barcelona, 2018

NOVEMBRE 2018

XLIV Reunión de Estudios Regionales, València, 2018

NOVEMBRE 2018

XXIV Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Madrid, 2018

NOVEMBRE 2018

XIX Conferència Walk21, Bogotá, 2018

OCTUBRE 2018

VII Congreso de la Red Española de Política Social (REPS), Saragossa, 2018

OCTUBRE 2018

XII Congreso Español de Criminología, Oviedo, 2018

JUNY 2018

XVI Congreso de Historia Agraria, Santiago de Compostel·la, 2018

JUNY 2018

VII Congreso Internacional de Agroecología, Córdoba, 2018

JUNY 2018

I Conferencia Internacional “Lineamientos estratégicos para la Movilidad urbana, el Transporte y la Logística: hacia una agenda 2030”, Buenos Aires, 2018

MARÇ 2018

4th Geography of Innovation Conference, Barcelona, 2018

FEBRER 2018

Seminari Internacional “Governing and contesting Austerity”, Leicester, 2018

GENER 2018

XLIII Reunión de Estudios Regionales, Sevilla, 2017

NOVEMBRE 2017

XXII Congreso Internacional del CLAD, Madrid, 2017

NOVEMBRE 2017

45ena Conferència Europea del Transport, Barcelona, 2017

OCTUBRE 2017

XXV Congreso de la AGE, Madrid, 2017

OCTUBRE 2017

IALE 2017 European Congress, Ghent, 2017

SETEMBRE 2017

RC21 Conference, Leeds, 2017

SETEMBRE 2017

XIII Congreso AECPA, Santiago de Compostela, 2017

SETEMBRE 2017

6è Congrés Internacional de la Bicicleta, Reus, 2017

MAIG 2017

MARGIN Final Conference, Budapest, 2017

ABRIL 2017

3er Congreso Internacional de Estudios Urbanos, Buenos Aires, 2017

ABRIL 2017

VII Congrés Català de Sociologia, Tarragona, 2017

ABRIL 2017

2nd European Congress: European cities and their Heritage, Berlin, 2016

DESEMBRE 2016

Alternativas urbanas y sujetos de la transformación. Encuentro regional, Quito, 2016

OCTUBRE 2016

XIII Coloquio de Geografía Urbana de la AGE, Girona, 2016

JUNY 2016

XLI Reunión de Estudios Regionales, Reus, 2015

NOVEMBRE 2015

V Congreso Internacional del GIGAPP, Madrid, 2014

OCTUBRE 2014

Regional Studies Association International Conference, Los Angeles, 2013

DESEMBRE 2013

XXXIX Reunión de Estudios Regionales, Oviedo, 2013

NOVEMBRE 2013

Open Landscapes Conference, Hildesheim, 2013

SETEMBRE 2013

VII Conference of the European Society for Environmental History, Munich, 2013

AGOST 2013

XI Congreso Español de Sociología, Madrid, 2013

JULIOL 2013

IV Congreso REPS, Alcalá de Henares, 2013

JUNY 2013

VI Congrés Català/Internacional de Sociologia, Perpinyà, 2013

ABRIL 2013

VIª Conferència Joves i societats a Europa i a la Mediterrània, Barcelona, 2012

JUNY 2012

International Conference on Sustainable Human Development (iSHuD), Londres, 2013

JUNY 2012

International Regions Benchmarking Consortium Conference, Vancouver, 2011

SETEMBRE 2011

Qualitative computing: diverse worlds and research practices conference, Istambul, 2011

FEBRER 2011

X Congreso Español de Sociología, Pamplona, 2010

JULIOL 2010

Qualitative Social Metabolism of Agricultural Systems, Barcelona, 2010

MAIG 2010

XV Jornades de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, Barcelona, 2008

NOVEMBRE 2008

IX Congrés Espanyol de Sociologia, Barcelona, 2007

SETEMBRE 2007

IV Congrés de Metodologia d'Enquestes, Pamplona, 2006

SETEMBRE 2006

IV Congreso de Metodología de Encuestas, Pamplona, 2006

SETEMBRE 2006

XIX Congrés de Geògrafs Espanyols, Santander, 2005

OCTUBRE 2005

XIX Congreso de Geógrafos Españoles, Santander, 2005

OCTUBRE 2005

X Col·loqui Ibèric de Geografia, Évora, 2005

SETEMBRE 2005

VIII Congrés Espanyol de Sociologia, Alacant, 2004

SETEMBRE 2004

Notícies

Més polítiques de barris, un país més just

En aquest article, Marc Martí-Costa, cap de l’àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB, explica novetats i reptes de la nova llei de barris recentment aprovada pel Parlament català. També fa un repàs als programes de barris actualment vigents a Catalunya, en els quals l’IERMB hi està col·laborant activament

La població metropolitana en risc de pobresa creix en 64.000 persones en pandèmia, situant-se en el percentatge més alt des que es tenen dades

Les dades de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) 2020-2021 confirmen un increment de la desigualtat social i de la pobresa a l’àrea metropolitana de Barcelona a conseqüència de la crisi pandèmica

Empoderament de les dones per a una mobilitat inclusiva

Els primers resultats del projecte europeu Inclusify mostren que l’experiència de viatge de les dones al servei de transport metropolità és positiva, en general, i apunten a la necessitat de donar atenció especial a les viatgeres de línies nocturnes de bus

El 9,14% de la població metropolitana afirma haver estat víctima d’un fet relacionat amb la ciberdelinqüència

Així ho recull l’informe sobre l’estat de la seguretat urbana de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea de Metropolitana de Barcelona (EVAMB) 2022, elaborat per l’IERMB

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí