Títol del projecte: Agroecological landscapes and food systems: past, present and future transitions
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2021-123129NB-C43)
Entitats participants: Universitat de Barcelona, Universidad Pablo de Olavide, Universidad Santiago de Compostela, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Durada del projecte: 2022-2025
Investigador principal: Joan Marull
Investigadors de l’IERMB: Joan Marull, Tarik Serrano Tovar, Jaime Vila Traver, Vittorio Galletto, Maria José La Rota-Aguilera, Elena Louisa Alter, Francesc Coll, Manel Pons
Import: 50.215 €