Títol del projecte: Boosting ecological transition: Scaling up best agroecological practices from farms to landscapes and agri-food chain
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (TED2021-130333B-C33)
Entitats participants: Universidad de Jaén, Universitat de Barcelona, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Durada del projecte: 2022-2024
Investigador principal: Joan Marull
Investigadors de l’IERMB: Joan Marull, Tarik Serrano Tovar, Jaime Vila Traver, Vittorio Galletto, Maria José La Rota-Aguilera, Elena Louisa Alter, Francesc Coll, Manel Pons
Import: 93.150 €