Títol del projecte: Coproducció i gestió participativa de l'habitatge: iniciatives socials capacitats comunitàries i instruments de política pública (COPHAB)
Entitat finançadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya
Entitats participants: IGOP-UAB, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Durada del projecte: 01/01/2017 al 31/12/2018
Investigador principal: Marc Parés
Investigadors de l’IERMB: Ricard Gomà
Import: 9.000€