Títol del projecte: SGR: Economia, energia i impactes ecològics
Entitat finançadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya
Entitats participants: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Durada del projecte: .
Investigador principal: Jordi Roca
Investigadors de l’IERMB: Joan Marull, Vittorio Galletto,
Import: