Títol del projecte: La segregació espacial de la pobresa a Catalunya: estructura i dinàmica de la desigualtat social
Entitat finançadora: RecerCaixa
Entitats participants: Universitat Pompeu Fabra, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Durada del projecte: 01/01/2013 al 03/02/2015
Investigador principal: Sebastià Sarasa
Investigadors de l’IERMB: Sergio Porcel, Lara Navarro-Varas, Francesc Coll
Import: 66.530,50€