Títol del projecte: Proyecto INFAPOST: Diagnóstico y propuestas de intervención sobre el bienestar, desigualdades y necesidades socioeducativas de la población infantil y adolescente tras la COVID-19
Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació a través de la convocatòria 2020 d’ajuts a projectes d’I+D+i (REF: PID2020-119011RB-I00)
Entitats participants: Universitat del País Basc, Euskal Herriko Unibertsitatea, Universitat de Huelva, Institut Infància i Adolescència de Barcelona-IERMB, Universitat Pablo de Olivade (Sevilla), Universitat de Cádiz, Fundació Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull (Barcelona)
Durada del projecte: 36 mesos (entre 2021-2024)
Investigador principal: Naiara Berasategui (Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea) i Iván Rodríguez-Pascual (Universitat de Huelva)
Investigadors de l’IERMB: Maria Josep Corominas Pérez
Import: 51.304€ gestionats per la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea