Títol del projecte: ¿Sistemas agrarios sustentables? Una interpretación histórica de la agricultura en España desde la perspectiva biofísica
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Entitats participants: Universitat de Barcelona, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans
Durada del projecte: 01/01/2016 al 31/12/2018
Investigador principal: Enric Tello
Investigadors de l’IERMB: Joan Marull, , Roc Padró
Import: 47.432€