Títol del projecte: Sustainable farm systems and transitions in agricultural metabolism: social inequality and institutional changes in Spain (1750-2010)
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entitats participants: Universidad Pablo Olavide, Universitat de Barcelona, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Durada del projecte: 01/01/2013 al 31/12/2015
Investigador principal: Manuel González de Molina Navarro
Investigadors de l’IERMB: Joan Marull, Elena Domene, , Francesc Coll
Import: 73.900€