Data publicació: MAIG - 1991


PAPERS NÚM. 1  [+info]


X PAPERS NÚM. 1
Pàg. 1-54 (1,6 Mb.)
Text complet del número 1

Les institucions locals i el planejament territorial a la Regió Metropolitana de...  [+info]


X Les institucions locals i el planejament territorial a la Regió Metropolitana de Barcelona
Pàg. 9-14 (99 Kb.)

Jordi Borja: Sociòleg (Director executiu del Conveni de col·laboració institucional entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la realització de treballs i estudis relacionats amb el planejament te

Model d'anàlisi econòmica i territorial i model d'intervenció del Pla Estratègic  [+info]


X Model d'anàlisi econòmica i territorial i model d'intervenció del Pla Estratègic
Pàg. 17-24 (135 Kb.)

Josep Roig: Ex-director de Serveis de Promoció Econòmica de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona i Gerent de la Universitat de Barcelona

Objectiu general i línies estratègiques del Pla. Quadre-resum d'estratègies, objectius i mesures  [+info]


X Objectiu general i línies estratègiques del Pla. Quadre-resum d'estratègies, objectius i mesures
Pàg. 25-33 (293 Kb.)

Pla Estratègic Barcelona 2000: –

Ordenació territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona: criteris i primers objectius  [+info]


X Ordenació territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona: criteris i primers objectius
Pàg. 35-39 (61 Kb.)

Juli Esteban: Arquitecte (Director de Serveis d’Ordenació Urbanística de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona)

Ideas fuerza para la regulación y la actuación en las grandes ciudades  [+info]


X Ideas fuerza para la regulación y la actuación en las grandes ciudades
Pàg. 41-48 (247 Kb.)

Joan Busquets: Catedràtic d’Urbanisme de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Actuaciones urbanísticas y configuraciones de modelos de ciudad  [+info]


X Actuaciones urbanísticas y configuraciones de modelos de ciudad
Pàg. 49-54 (98 Kb.)

Manuel Herce: Assessor de l’Àrea metropolitana de Barcelona en temes territorials i urbanístics