Data publicació: ABRIL - 1992


PAPERS NÚM. 11  [+info]


X PAPERS NÚM. 11
Pàg. 1-88 (5,3 Mb.)
Text complet del número 11

Medi natural i urbanització: possibilitats de convivència  [+info]


X Medi natural i urbanització: possibilitats de convivència
Pàg. 9-16 (123 Kb.)

Jordi Cañas: Biòleg (Cap del Servei de Medi Ambient del Patronat Metropolità del Parc de Collserola)

Territori i forma metropolitana a la Regió de Barcelona  [+info]


X Territori i forma metropolitana a la Regió de Barcelona
Pàg. 17-30 (1.210 Kb.)

Josep M. Carrera: Arquitecte (Departament d’Ordenació Urbanística, Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)

Identitat territorial i espais lliures. Caràcter i paper dels espais lliures com...  [+info]


X Identitat territorial i espais lliures. Caràcter i paper dels espais lliures com a configuradors de l'estructura territorial
Pàg. 31-38 (683 Kb.)

Rosa Barba: Arquitecte

Els espais lliures a Regió Metropolitana de Barcelona. Importància ecològica i perspectives  [+info]


X Els espais lliures a Regió Metropolitana de Barcelona. Importància ecològica i perspectives
Pàg. 39-48 (167 Kb.)

Margarida Parés: Biòloga (Àrea de Salut Pública, Ajuntament de Barcelona)

El planejament en el sòl no urbanitzable  [+info]


X El planejament en el sòl no urbanitzable
Pàg. 49-54 (86 Kb.)

Carles Pareja: Jurista (Departament de Dret Administratiu, Universitat Pompeu Fabra)

Ocupació i qualificació del sòl a la Regió Metropolitana de Barcelona: una...  [+info]


X Ocupació i qualificació del sòl a la Regió Metropolitana de Barcelona: una estimació dels nivells de saturació
Pàg. 55-66 (2.080 Kb.)

Ramon Arribas: Geògraf (Centre d’Estudis Demogràfics)

Ocupació del sòl i medi natural a la Regió Metropolitana de Barcelona:...  [+info]


X Ocupació del sòl i medi natural a la Regió Metropolitana de Barcelona: dades bàsiques
Pàg. 67-88 (513 Kb.)

Rosa L. García i Batis Ibarguren: Geògrafs (Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona)