Data publicació: JUNY - 1993


PAPERS NÚM. 13  [+info]


X PAPERS NÚM. 13
Pàg. 1-91 (12,2 Mb.)
Text complet del número 13

El planejament físic del continu urbà barceloní: implicacions supramunicipals  [+info]


X El planejament físic del continu urbà barceloní: implicacions supramunicipals
Pàg. 9-18 (1.520 Kb.)

Juli Esteban: Arquitecte (Director del Gabinet d’Estudis Urbanístics, Ajuntament de Barcelona)

Amador Ferrer: Arquitecte (Director Adjunt del Gabinet d’Estudis Urbanístics, Ajuntament de Barcelona)

Realitzacions i projectes en una àrea clau de la conurbació barcelonina: El...  [+info]


X Realitzacions i projectes en una àrea clau de la conurbació barcelonina: El Prat de Llobregat
Pàg. 19-30 (1.970 Kb.)

Constantí Vidal: Arquitecte municipal (Ajuntament del Prat de Llobregat)

El projecte territorial de l'Hospitalet de Llobregat per als anys noranta  [+info]


X El projecte territorial de l'Hospitalet de Llobregat per als anys noranta
Pàg. 31-48 (1.260 Kb.)

Antoni Nogués: Advocat (Director d’Àrea de Política Territorial i Serveis, Ajuntament de l’Hospitalet)

Joaquim Suñer: Arquitecte (Cap de Servei d’Urbanisme, Ajuntament de l’Hospitalet)

Jordi Ferrer: Geògraf (Gabinet de la Ponència de Política Territorial i Serveis, Ajuntament de l’Hospitalet)

El pla del marge dret del Besòs a Sant Adrià  [+info]


X El pla del marge dret del Besòs a Sant Adrià
Pàg. 49-64 (2.850 Kb.)

Lluís Cantallops, Manuel Ribas i Estanislau Roca: Arquitectes

Santa Coloma de Gramenet: cap a la normalització metropolitana  [+info]


X Santa Coloma de Gramenet: cap a la normalització metropolitana
Pàg. 65-76 (1.640 Kb.)

Imanol Pujana: Arquitecte (Director de Serveis Territorials, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet)

Badalona: transformacions en una ciutat consolidada  [+info]


X Badalona: transformacions en una ciutat consolidada
Pàg. 77-91 (2.390 Kb.)

Francesc Peremiquel: Arquitecte (Adjunt a la Direcció en Matèria d’Ordenació Urbanística i Habitatge, Ajuntament de Badalona)