Data publicació: MAIG - 1991


PAPERS NÚM. 2  [+info]


X PAPERS NÚM. 2
Pàg. 1-63 (1,6 Mb.)
Text complet del número 2

Els objectius territorials per a la Regió Metropolitana  [+info]


X Els objectius territorials per a la Regió Metropolitana
Pàg. 9-20 (228 Kb.)

Juli Esteban: Arquitecte

Notes a una proposta per revifar el planejament metropolità de Barcelona  [+info]


X Notes a una proposta per revifar el planejament metropolità de Barcelona
Pàg. 21-24 (50 Kb.)

Manuel Ribas Piera: Catedràtic d’Urbanisme de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Sobre quins àmbits són més adequats per a les decisions territorials  [+info]


X Sobre quins àmbits són més adequats per a les decisions territorials
Pàg. 25-49 (498 Kb.)

Lluís Casassas: Catedràtic de Geografia de la Universitat de Barcelona

Notes sobre el planejament urbanístic a Catalunya, avui  [+info]


X Notes sobre el planejament urbanístic a Catalunya, avui
Pàg. 51-57 (111 kb.)

Manuel Ribas i Piera: Catedràtic d’Urbanisme de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Àmbit i contingut del planejament metropolità  [+info]


X Àmbit i contingut del planejament metropolità
Pàg. 59-63 (76 Kb.)

Ferrer, Amador: Arquitecte