Data publicació: SETEMBRE - 2004


Las grandes ciudades españolas en el umbral del siglo XXI  [+info]


X Las grandes ciudades españolas en el umbral del siglo XXI L'estiu de 1997 la revista Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, dedicava el seu número 27 a 'Les grans ciutats espanyoles: transformacions i polítiques urbanes'. El volum reproduïa íntegrament l'informe corresponent a Espanya d'un conjunt de 15 treballs, un per a cada país de la Unió, que, coordinats pel European Institute for Comparative Urban Research i sota la direcció del professor Leo van den Berg, havien de constituir un compendi sobre les polítiques urbanes d'escala nacional en els diversos països de la Unió.

La iniciativa de promoure un informe a escala europea sobre aquesta qüestió va partir de la presidència holandesa de la Unió Europea, exercida durant el primer semestre de 1997. Set anys després, i quan el sistema rotatiu retorna la presidència als Països Baixos durant el segon semestre de 2004, es recupera aquella primera experiència amb el propòsit d'actualitzar els informes realitzats, incorporant els trets més destacats que han caracteritzat tant a l'evolució de les ciutats les polítiques urbanes nacionals durant aquest període. En el cas d'Espanya, la continuïtat de l'informe ha estat assegurada a l'encarregar la seva redacció a Oriol Nel.lo, autor així mateix de la versió de 1997.

Com en aquella ocasió, Papers. Regió Metropolitana de Barcelona recull íntegrament en el present volum els continguts de l'informe espanyol, actualitzant així el número aparegut fa set anys amb la identificació dels elements més destacats que han afectat les grans ciutats espanyoles durant aquest període. L'informe consta de dues parts, en la primera de les quals s'analitzen les dinàmiques de transformació urbana de les grans ciutats espanyoles en aquest període de canvi de segle, i, en la segona, es presenten els trets principals de les polítiques públiques d'àmbit estatal aplicades entre 1996 i inicis de l'any 2004.