Data publicació: MARÇ - 2008

Articles de Carles LLOP; Francesc MUÑOZ; Enric BATLLE; Fabio RENZI; Ramon TORRA, Antoni FARRERO i Víctor TÉNEZ; Jaume BUSQUETS

Els articles estan escrits en CATALÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ i a l’ANGLÈS

ISSN: 1888-3621
ISBN: 978-84-88068-91-0
114 pàginesPAPERS NÚM. 47  [+info]


X PAPERS NÚM. 47
Pàg. 1-114 (3,4 Mb.)
Text complet del número 47

Paisatges Metropolitans: policentrisme, dilatacions, multiperifèries i microperifèries. Del paisatge clixé al paisatge...  [+info]


X Paisatges Metropolitans: policentrisme, dilatacions, multiperifèries i microperifèries. Del paisatge clixé al paisatge calidoscopi
Pàg. 8-13 (194 Kb.)

Carles Llop: Arquitecte

Carles Llop presenta les dinàmiques i els elements més substancials dels paisatges metropolitans i reivindica el valor dels conceptes i instruments desplegats des del planejament territorial i des dels principis de sostenibilitat ambiental per donar resposta a la fase actual de la ciutat. En concordança amb aquest objectiu, l'autor planteja el repte d'un projecte territorial renovat, basat en la reinvenció dels paisatges.

Paisatges de la mobilitat: dels espais multiplex als aeroports low cost  [+info]


X Paisatges de la mobilitat: dels espais multiplex als aeroports low cost
Pàg. 14-23 (310 Kb.)

Francesc Muñoz: Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona

Francesc Muñoz posa de manifest que la mobilitat, a banda de condicionar i remodelar el territori i el paisatge, està produint una tipologia de llocs i de paisatges relacionats amb cada tipus de mobilitat. En particular, l'autor analitza l'emergència d'un nou tipus de geografia i de paisatges low cost associats a les necessitats d'aquesta modalitat de mobilitat aèria i el trencament dels vincles tradicionals entre els individus i els llocs que dóna pas a l'existència d'un possible «sentit del lloc» paradoxalment deslocalitzat.

La renovació del paisatgisme en els nous parcs metropolitans  [+info]


X La renovació del paisatgisme en els nous parcs metropolitans
Pàg. 24-33 (239 Kb.)

Enric Batlle i Durany: Arquitecte

Enric Batlle tracta el salt d'escala en els projectes de parcs en àmbits metropolitans, uns projectes paisatgístics que pretenen donar respostes a unes funcions territorials que sobrepassen els límits municipals. L'autor fa un recorregut que mostra diverses estratègies projectuals adaptades a les dimensions i característiques del lloc -des dels parcs urbans de caràcter municipal als sistemes de parcs metropolitans- passant pel que denomina entorns amb valor afegit.

Els paisatges agraris en les àrees metropolitanes italianes. L'exemple del parc Agrícola...  [+info]


X Els paisatges agraris en les àrees metropolitanes italianes. L'exemple del parc Agrícola del Sud de Milà
Pàg. 34-43 (316 Kb.)

Fabio Renzi: Associació Legambiente

Després de descriure els trets essencials del procés d'urbanització del nord d'Itàlia a la segona meitat del segle xx, Fabio Renzi analitza una de les experiències més innovadores del sistema de parcs de la regió de Llombardia: el Parco Agricolo Sud Di Milano, nascut a la dècada dels noranta com a resposta supramunicipal a la pressió urbana d'una de les àrees més desenvolupades del país. Actualment és un referent europeu en l'àmbit de la gestió de territoris i paisatges metropolitans basada en el valor patrimonial, ecològic i social del paisatge.

La recuperació dels paisatges fluvials metropolitans. El projecte de recuperació ambiental i...  [+info]


X La recuperació dels paisatges fluvials metropolitans. El projecte de recuperació ambiental i paisatgística del riu Llobregat a la comarca del Baix Llobregat
Pàg. 44-53 (456 Kb.)

Ramon Torra i Xicoy, Antoni Farrero i Compte, Víctor Ténez i Ybern: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Ramon Torra, Antoni Farrero i Víctor Ténez descriuen el paper del riu Llobregat en els successius instruments de planejament metropolità i analitzen les diverses iniciatives promogudes des de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona orientades a crear un nou tipus de relació entre el riu i el seu entorn territorial, en la línia del que anomenen «ciutat fluvial». Tracten, entre d'altres, dels instruments i projectes destinats a la rehabilitació ambiental, paisatgística i social de l'espai fluvial del tram inferior del riu.

La valorització de les perifèries urbanes. El projecte de millora paisatgística de...  [+info]


X La valorització de les perifèries urbanes. El projecte de millora paisatgística de l'accés a Granollers per la carretera BP-5002
Pàg. 54-64 (311 Kb.)

Jaume Busquets i Fàbregas: Subdirecció General de Paisatge i Acció Territorial, Generalitat de Catalunya

Jaume Busquets reflexiona sobre la importància de la revalorització de les perifèries urbanes i de l'evolució de l'arbrat com a element configurador de les entrades a les poblacions i presenta el projecte de millora paisatgística de l'accés a Granollers per la carretera BP-5002. Basat en el condicionament urbanístic i el reconeixement dels valors paisatgístics del lloc, és un exemple d'intervenció en espais perifèrics on el millorament del paisatge no s'entén desvinculat de l'objectiu de millora de les condicions de vida dels ciutadans.

PAPERS 47. Texto completo en castellano  [+info]


X PAPERS 47. Texto completo en castellano
Pàg. 65-90 (308 Kb.)

PAPERS 47. English version  [+info]


X PAPERS 47. English version
Pàg. 91-114 (293 Kb.)