Data publicació: MARÇ - 2009

Número monogràfic realitzat per Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal i Ernest Ruiz i Almar.

Els articles estan escrits en CATALÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ i a l’ANGLÈS.

ISSN: 1888-3621
ISBN: 978-84-88068-98-9
246 pàginesPAPERS NÚM. 50  [+info]


X PAPERS NÚM. 50
Pàg. 1-246 (49,3 Mb.)
Text complet del número 50

L'Europa urbana i els governs metropolitans  [+info]


X L'Europa urbana i els governs metropolitans
Pàg. 10-17 (5.500 Kb.)

Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal i Ernest Ruiz i Almar: Servei d’Informació i Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

En aquest capítol s'exposen les competències de les institucions de govern de les diferents aglomeracions metropolitanes, així com les raons de la seva complexitat.

La perspectiva urbana  [+info]


X La perspectiva urbana
Pàg. 18-31 (8.500 Kb.)

Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal i Ernest Ruiz i Almar: Servei d’Informació i Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

En aquest article es presenten els objectius de l'estudi, i al mateix temps s'ofereix una visió de conjunt de la realitat urbana i metropolitana europea.

Metodologia  [+info]


X Metodologia
Pàg. 32-41 (891 Kb.)

Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal i Ernest Ruiz i Almar: Servei d’Informació i Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

En aquest article s'expliciten els procediments metodològics que s'han utilitzat per determinar els 10.630 municipis urbans i les 104 aglomeracions metropolitanes europees. També s'hi fa una comparació amb els resultats amb l'edició de 2002 i amb els d'altres estudis de referència.

Dades de les grans metròpolis europees  [+info]


X Dades de les grans metròpolis europees
Pàg. 43-183 (20.286 Kb.)

Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal i Ernest Ruiz i Almar: Servei d’Informació i Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Fitxes de cada una de les aglomeracions metropolitanes estudiades, en què s'aporta informació numèrica i cartogràfica de la seva estructura (ciutats que la componen, grandària i densitat). Com a novetat en aquesta edició, també s'aporta informació sobre la forma de govern metropolità de cadascuna d'elles.

Relació de les ciutats europees  [+info]


X Relació de les ciutats europees
Pàg. 185-199 (797 Kb.)

Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal i Ernest Ruiz i Almar: Servei d’Informació i Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Característiques urbanes de les ciutats europees amb una població igual o superior als 100.000 habitants, ordenades per ordre alfabètic.

PAPERS 50. Texto completo en castellano  [+info]


X PAPERS 50. Texto completo en castellano
Pàg. 201-223 (928 kb.)

PAPERS 50. English version  [+info]


X PAPERS 50. English version
Pàg. 225-246 (952 Kb.)