Data publicació: SETEMBRE - 1991


PAPERS NÚM. 6  [+info]


X PAPERS NÚM. 6
Pàg. 1-90 (3,6 Mb.)
Text complet del número 6

Grans ciutats i àrees metropolitanes a Europa. El cas de Barcelona  [+info]


X Grans ciutats i àrees metropolitanes a Europa. El cas de Barcelona
Pàg. 9-14 (84 Kb.)

Jordi Borja: Sociòleg

El fet metropolità  [+info]


X El fet metropolità
Pàg. 15-30 (651 Kb.)

Juli Esteban: Director de Serveis d’Ordenació Urbanística de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

La ciutat metropolitana. Delimitacions, desconcentracions, desequilibris  [+info]


X La ciutat metropolitana. Delimitacions, desconcentracions, desequilibris
Pàg. 31-51 (1.440 Kb.)

Josep Serra: Geògraf (Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)

Transformaciones en el espacio productivo de Barcelona y su área metropolitana, 1975-1990  [+info]


X Transformaciones en el espacio productivo de Barcelona y su área metropolitana, 1975-1990
Pàg. 53-76 (533 Kb.)

Joan Eugeni Sánchez: Professor titular de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona

Les teories sobre l'ordenament del territori a Catalunya. Els antecedents  [+info]


X Les teories sobre l'ordenament del territori a Catalunya. Els antecedents
Pàg. 77-90 (276 Kb.)

Oriol Nel·lo: Director de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona