Data publicació: DESEMBRE - 1991


PAPERS NÚM. 7  [+info]


X PAPERS NÚM. 7
Pàg. 1-82 (2,1 Mb.)
Text complet del número 7

Primers resultats de l'Enquesta Metropolitana (1990) relatius al municipi de Barcelona  [+info]


X Primers resultats de l'Enquesta Metropolitana (1990) relatius al municipi de Barcelona
Pàg. 9-71 (1.420 Kb.)

Marina Subirats, Lluís Flaquer, Pedro López, Carlos Lozares, Enric Mendizàbal, Fausto Miguélez, et a: Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona

Primers resultats de l'Enquesta Metropolitana (1990) relatius als municipis de l'Àrea metropolitana...  [+info]


X Primers resultats de l'Enquesta Metropolitana (1990) relatius als municipis de l'Àrea metropolitana de Barcelona
Pàg. 73-82 (161 Kb.)

Marina Subirats, Fausto Miguélez, Cristina Sánchez: Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona