Data publicació: FEBRER - 1992


PAPERS NÚM. 9  [+info]


X PAPERS NÚM. 9
Pàg. 1-72 (8,3 Mb.)
Text complet del número 9

Breu incursió en els problemes de l'habitatge  [+info]


X Breu incursió en els problemes de l'habitatge
Pàg. 9-14 (933 Kb.)

Agustí Jover: Economista

El finançament de la política d'habitatge  [+info]


X El finançament de la política d'habitatge
Pàg. 15-26 (347 Kb.)

Joan Ràfols: Economista

Algunas medidas urbanísticas coadyuvantes a las políticas de vivienda  [+info]


X Algunas medidas urbanísticas coadyuvantes a las políticas de vivienda
Pàg. 27-35 (170 Kb.)

Manuel Herce: Enginyer de Camins, Canals i Ports

El teixit edificat i el seu potencial de pervivència  [+info]


X El teixit edificat i el seu potencial de pervivència
Pàg. 37-44 (1.020 Kb.)

Amador Ferrer: Arquitecte

L'habitatge a la Regió metropolitana de Barcelona: dades estadístiques  [+info]


X L'habitatge a la Regió metropolitana de Barcelona: dades estadístiques
Pàg. 45-72 (5.230 Kb.)

Secció Estadística i Anàlisi Territorial: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona