La presidència del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), amb data 24 de febrer de 2020, va resoldre el següent:

APROVAR la liquidació de l’exercici pressupostari del 2020 del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que s’integra pels documents annexos que es resumeixen a continuació:

Estat estricte i ajustat del resultat del Pressupost del 2019, que ascendeix a 127.435,41 €, com a resultat positiu de la liquidació.

Estat representatiu del Romanent de Tresoreria amb els següents imports:

Drets pendents de cobrament. Pressupost corrent: 404.729,78 €
Drets pendents de cobrament. Pressupostos tancats: 0,00 €
Obligacions pendents de pagament. Pressupost corrent: 328.652,46 €
Obligacions pendents de pagament. Pressupostos tancats: 149,38 €
Resultat pressupostari: 129.128,49 €
Resultat pressupostari ajustat: 52.805,53 €
Romanent de crèdit finançament afectat: 354.300,64 €
Romanent de crèdit de tresoreria: 40.061,56 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 504.515,27 €

 DONAR COMPTE del Decret al Consell de Govern pel seu coneixement i trametre les comunicacions legalment previstes.”

Notícies

Sessió informativa de la nova edició del Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans

Dijous 20 de maig, a les 16 hores, expliquem el Pla d’Estudis del Màster Metròpoli i en responem els dubtes

 

 

Primer informe de les conductes de risc en la mobilitat a Barcelona des d’una perspectiva de gènere

Es tracta d’un estudi elaborat per l’IERMB i coordinat per la Direcció de Prevenció de l’Àrea de Seguretat i Prevenció municipal de l’Ajuntament de Barcelona

Relacions socials durant la pandèmia: la redescoberta del veïnat

Àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l’IERMB: Marta Murrià Sangenís, Carlos González Murciano, Cristina Sobrino Garcés

9 indicadors per avaluar la contribució dels parcs metropolitans en la salut i benestar de la ciutadania

L’estudi explica com els parcs urbans contribueixen a reduir la mortalitat i la morbiditat, millorant la qualitat de l’aire, el sistema immune i, fins i tot, la salut mental amb l’objectiu de donar informació pràctica a gestors i planificadors dels espais verds

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí