La presidència del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), amb data 26 de febrer de 2020, va resoldre el següent:

APROVAR la liquidació de l’exercici pressupostari del 2020 del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que s’integra pels documents annexos que es resumeixen a continuació:

Estat estricte i ajustat del resultat del Pressupost del 2020, que ascendeix a 52.805,53€, com a resultat positiu de la liquidació.

Estat representatiu del Romanent de Tresoreria amb els següents imports:

Drets pendents de cobrament. Pressupost corrent: 404.729,78 €
Drets pendents de cobrament. Pressupostos tancats: 0,00 €
Obligacions pendents de pagament. Pressupost corrent: 328.652,46 €
Obligacions pendents de pagament. Pressupostos tancats: 149,38 €
Resultat pressupostari: 129.128,49 €
Resultat pressupostari ajustat: 52.805,53 €
Romanent de crèdit finançament afectat: 354.300,64 €
Romanent de crèdit de tresoreria: 40.061,56 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 504.515,27 €

 DONAR COMPTE del Decret al Consell de Govern pel seu coneixement i trametre les comunicacions legalment previstes.”

Notícies

Les platges metropolitanes reben 10 milions de visites l’any i generen 60 milions d’euros d’activitat econòmica

L’estudi, realitzat per l’IERMB i l’AMB, reforça la importància del valor social de les platges metropolitanes i estima l’impacte econòmic que en generen les visites

Obertes les inscripcions de la nova edició del Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans!

L’edició 2021-2022 ofereix un nou pla d’estudis amb una oferta formativa actualitzada per analitzar i transformar les ciutats en l’escenari de la reconstrucció postcovid

L’IERMB participarà en el projecte internacional LIFE UrbanGreeningPlans que pretén retornar la natura a les ciutats

El Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) serà qui participarà en el projecte, aplicant un nou model anomenat Anàlisi Socioecològica Integrada per explorar escenaris alternatius d’usos del sòl a la metròpoli de Barcelona

Creix el pressupost destinat a l’atenció domiciliària, a l’àrea metropolitana, però l’accés al servei és molt desigual, en funció del municipi

L’estudi “Polítiques locals de cura i atenció a l’envelliment: una mirada metropolitana” posa de manifest la necessitat de reescalar les polítiques públiques de cures, a nivell metropolità

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí