La presidència del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), amb data 24 de febrer de 2020, va resoldre el següent:

APROVAR la liquidació de l’exercici pressupostari del 2019 del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que s’integra pels documents annexos que es resumeixen a continuació:

 

Estat estricte i ajustat del resultat del Pressupost del 2019, que ascendeix a 127.435,41 €, com a resultat positiu de la liquidació.

 

Estat representatiu del Romanent de Tresoreria amb els següents imports:

Romanent de tresoreria total 729.686,42 €
Saldos de dubtós cobrament 0,00 €
Excés de finançament afectat 308.218,64 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals 421.467,78 €

 

DONAR COMPTE del Decret al Consell de Govern pel seu coneixement i trametre les comunicacions legalment previstes.”

Notícies

Vulnerabilitat urbana i polítiques de barris. Inscriu-te a la jornada online de #Papers63!

El pròxim 3 de març, a les 17 hores, podràs seguir la presentació online

Primera radiografia de l’accidentalitat en bicicleta a la metròpolis de Barcelona

L’estudi conclou que l’accidentalitat en bicicleta segueix sent reduïda en comparació amb la d’altres mitjans de transport.

L’IERMB liderarà un projecte internacional de recerca sobre ecosistemes agrícoles mediterranis sostenibles i resilients al canvi climàtic

El projecte PRIMA comptarà també amb la participació de centres de recerca i empreses d’Egipte, Eslovènia, Espanya, França i Itàlia

Alimentar la metròpoli en temps d’emergències. Participa-hi!

L’IERMB participa, el 23 de febrer, en un curs sobre el paper de ciutats en els reptes alimentaris de la regió metropolitana de Barcelona

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí