La presidència del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), amb data 28 de febrer de 2021, va resoldre el següent:

“APROVAR la liquidació de l’exercici pressupostari del 2021 del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que s’integra pels documents annexos que es resumeixen a continuació:

 

Estat estricte i ajustat del resultat del Pressupost del 2021, que ascendeix a 60.065’97€, com a resultat positiu de la liquidació.

Estat representatiu del Romanent de Tresoreria amb els següents imports:

 

 Drets pendents de cobrament. Pressupost corrent: 192.690,04 €
Drets pendents de cobrament. Pressupostos tancats: 0,00 €
Obligacions pendents de pagament. Pressupost corrent: 342.109,32 €
Obligacions pendents de pagament. Pressupostos tancats: 0,00 €
Resultat pressupostari: -114.094,65 €
Resultat pressupostari ajustat: 60.065,97 €
Romanent de crèdit finançament afectat: 477.279,18 €
Romanent de crèdit de tresoreria: 3.937,11 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 267.442,08 €

 

 DONAR COMPTE del Decret al Consell de Govern pel seu coneixement i trametre les comunicacions legalment previstes.”

Notícies

La meitat de les persones sense llar ateses a la ciutat de Barcelona fa menys de cinc anys que hi resideixen

Les recerques realitzades per l’IERMB mostren que hi ha un desplaçament cap al centre de la metròpoli (municipi de Barcelona) de les persones a mesura que aprofundeixen en el seu procés d’exclusió

Un de cada 10 infants de Barcelona se sent sol

Des de l’Institut Infància i Adolescència, s’ha mesurat l’abast d’aquesta problemàtica per primera vegada entre els nenes i nenes de 10 i 11 anys

Vides Segregades? Propostes orientades a cosir fractures i enfortir comunitats, des de la fraternitat

Dimarts 29 de novembre, parlem sobre segregació i solidaritat, a partir del llibre ¿Vidas segregadas? Reconstruir Fraternidad, al Palau Macaya

El Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori (LET) estarà a l’estand de la UAB a l’Smart City Expo World Congress

Avui, 15 de novembre, el LET donarà a conèixer els diferents visors, accessibles per a tothom, des del web del projecte

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí