Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (UAB, 2007), Màster en Història Contemporània (UAB, 2010) i Doctorat en Història Comparada, Política i Social (UAB 2016). Tesi dirigida pel Dr. Martí Marín i Corbera (UAB).

 

Des de l’any 2005, ha participat en diversos projectes de treball de camp en antropologia urbana, sobre tot a la ciutat de Barcelona, però també a Sevilla, San Salvador (El Salvador) i Romania (zona de Cluj-Napoca). A partir de 2010 ha participat en diferents projectes competitius nacionals i internacionals desenvolupats pel grup de recerca Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcia, del Dpt. De Història Moderna i Contemporània de la UAB i del Grupo de Investigação: História Política Comparada, de la Universidade Nova de Lisboa.

 

L’any 2016 es va incorporar a l’Àrea de Seguretat de l’IERMB, col·laborant en el desenvolupament de projectes d’altres àrees com són Cohesió Social, Governança i Polítiques Públiques i Mobilitat. Combina les diverses tècniques de treball de camp, anàlisi qualitativa de dades i la investigació acadèmica. Ha realitzat diferents estudis sobre contractació pública, desigualtat social i pobresa, ús de l’espai públic i relacions de veïnatge.