MAIG 2015
 • Sebastià Sarasa
  Universitat Pompeu Fabra
 • Segio Porcel
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Lara Navarro-Varas
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Jenniffer Thiers
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Aquest Document de Treball analitza l’evolució de la desigualtat social i de l’estructura socioresidencial a l’àrea metropolitana de Barcelona durant les dues darreres dècades. La hipòtesi de partida és que Barcelona, com altres ciutats europees, no ha tendit en els últims anys cap a un esquema de ciutat dual -caracteritzat per la polarització de l’estructura social i urbana-, sent aquest un model més propi de les ciutats nord-americanes. Els resultats confirmen aquesta hipòtesi i situen la capital catalana com una ciutat desigual, però poc segregada.

[Descarregar document]