SETEMBRE 2018
Autors:
  • Sandra Aguilera. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Àlex Costa. Ajuntament de Barcelona
  • Dolors Cotrina. Ajuntament de Barcelona
  • Enric Puig. Ajuntament de Barcelona
  • Vittorio Galletto. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Josep Lluís Raymond. Universitat Autònoma de Barcelona

El Producte Interior Brut (PIB) és un indicador clau en l’economia urbana, ja que s’inclou en els manuals metodològics sobre estadística urbana tant a nivell internacional (ONU-Hàbitat) com europeu (Eurostat). No obstant això, la majoria de les ciutats espanyoles no tenen una estimació del PIB. A més, algunes de les ciutats que tenen un estimat del PIB estan mal actualitzades, ja que no tenen una sèrie anual i, si es troben en diferents regions (comunitats autònomes CCAA), no es pot garantir la comparabilitat dels resultats entre elles. L’objectiu d’aquest treball és contribuir a omplir aquest buit d’informació presentant una metodologia d’estimació del PIB a nivell de ciutat basada en l’estimació de productivitats diferencials per sector de la ciutat respecte a la seva regió.

[Descarregar document]