NOVEMBRE 2020
Autors:
  • Àlex Costa. Departament d’Anàlisi Oficina Municipal de Dades Ajuntament de Barcelona
  • Vittorio Galletto. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Jaume García. Departament d'Economia i Empresa Universitat Pompeu Fabra
  • Josep Lluís Raymond. Departament d'Economia i d'Història Econòmica Universitat Autònoma de Barcelona
  • Daniel Sánchez Serra. Directorate for Education and Skills Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

En aquest treball s’estima el cost de la vida d’àrees subnacionals de l’economia espanyola: comunitats autònomes (CCAA), àrees urbanes funcionals (AUF), ciutats centrals d’aquestes AUF i les seves corones, a partir de les variables de renda familiar disponible per càpita i de el cost de l’habitatge. Aquestes dues variables mostren una bona capacitat predictiva per a les paritats de poder adquisitiu (PPA) subnacionals estimades pel Bureau of Economic Analysis dels Estats Units, que són l’única font oficial sistemàtica de PPA subnacionals. A més, s’il·lustra l’efecte que la consideració de les PPA té sobre els valors de la renda familiar disponible per càpita, un dels indicadors macroeconòmics més rellevants per mesurar la desigualtat entre territoris.

[Descarregar document]