SETEMBRE 2000

Josep M Vegara


Cada cop més es fa servir el concepte de petjada ecologica per avaluar els impactes ecològics. L’article posa de relleu tres errors força comuns en el procés del càlcul de la petjada ecològica.
Primer: la producció també produeix un impacte rellevant, no només el consum; per calcular l’impacte del consum és necessari utilitzar l’impacte de la producció; el consum pot produir el seu propi impacte addicional. És força freqüent utilitzar només l’impacte del consum, això comporta una infravaloració de l’impacte real.
Segon: també és molt freqüent emfasitzar l’impacte addicional dels imports. El que és rellevant és l’impacte comercial net. Un model input-output permet clarificar aquesta qüestió.
En tercer lloc: el comentari final està relacionat amb la utilització de la ràtio superfície de la petjada/superfície factual, sense tenir en compte la densitat de població: d’això en resulta una paradoxa: la ciutat compacta està penalitzada.

[Descarregar document]